OTVORENI JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru POLET d.o.o. Belišće

Objavio: Rujan 1, 2022 Natječaji
DSC_0961

Uprava Poduzetničkog inkubatora POLET d.o.o. temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 20. Izjave o osnivanju Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Belišće i članka 13. Pravilnika o uvjetima za zakup prostora Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Belišće, dana 01. rujna 2022. godine raspisuje sljedeći

OTVORENI JAVNI NATJEČAJ

za zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru POLET d.o.o. Belišće

putem pisanih ponuda

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Predmet Natječaja je davanje u subvencionirani zakup poslovne prostore u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. u Belišću, na adresi Željeznička 10/a i to za:

A) RADIONICE

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 1) u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 59,73 m²

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 4) u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 37,24 m²

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Radionica 5 – soba 1 + soba 2) u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, ukupne površine 88,15 m²

Navedeni poslovni prostori namijenjeni su obavljanju proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

B) UREDSKE PROSTORE

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Ured 1) u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 22,76 m²

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Ured 2) u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora (19,16 m²) + galerija (18,32 m²) na adresi Željeznička 10/a, Belišće, ukupne površine 37,48 m²

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Ured 3) u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora na adresi Željeznička 10/a, Belišće, površine 22,53 m²

 1. Poslovni prostor (oznaka prostora: Ured 4) u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora (20,30 m²) + galerija (19,01 m²) na adresi Željeznička 10/a, Belišće, ukupne površine 39,31 m²

Navedeni poslovni prostori namijenjeni su obavljanju uslužnih djelatnosti.

Javni natječaj za zakup prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. otvoren je do opoziva od strane Uprave.

SUDIONICI JAVNOG NATJEČAJA

Članak 2.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sljedeće osobe:

 • mali i srednji poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar, ali još nisu započeli s radom;

 • fizičke osobe koje namjeravaju osnovati obrt ili trgovačko društvo te izvršiti registraciju i započeti sa radom u roku od 3 mjeseca od sklapanja ugovora o zakupu prostora u Poletu;

 • ostali mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od tri godine;

 • zadruge.

Pravo sudjelovanja u Natječaju po subvencioniranim cijenama imaju poduzetnici početnici iz stavka 1. ovog članka pod uvjetom da imaju sjedište ili prebivalište na području grada Belišća.

Poduzetnik početnik je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja ponude za zakup poslovnog prostora nije upisan u odgovarajući upisnik dulje od 3 godine.

UVJETI ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Članak 3.

Zakup poslovnih prostora imaju pravo koristiti poduzetnici koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

 • koji obavljaju proizvodnu djelatnost,

 • koji obavljaju uslužnu djelatnost.

Članak 4.

Poslovne prostorije iz članka 1. ovog Javnog natječaja daju se u zakup pod sljedećim uvjetima:

PROIZVODNA DJELATNOST

Stanar koji obavlja proizvodnu djelatnost poslovni prostor može koristiti najduže 3 (tri) godine i to na način da u prvoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u 100 % ugovorene zakupnine, u drugoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 75 % ugovorene zakupnine, dok u trećoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 50 % ugovorene zakupnine.

USLUŽNA DJELATNOST

Stanar koji obavlja uslužnu djelatnost poslovni prostor može koristiti najduže 3 (tri) godine i to na način da u prvoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u 75 % ugovorene zakupnine, u drugoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 50 % ugovorene zakupnine, dok u trećoj godini zakupa Polet subvencionira zakupninu u iznosu od 25 % ugovorene zakupnine.

Članak 5.

Mjesečna zakupnina za zakup poslovnog prostora Poleta iz članka 1. ovog Javnog natječaja određuje se sukladno Pravilniku o uvjetima za zakup prostora Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Belišće, Ur.broj: 32/15, od dana 23. ožujka 2015. godine kako slijedi:

PROIZVODNA DJELATNOST:

Radionica 1 ( 59,73 m² ) = 1.493,25 kn (198,19 EUR)

Radionica 4 ( 37,24 m² ) = 931,00 kn (123,56 EUR)

Radionica 5, soba 1 (37,71 m²) + soba 2 (50,44 m²) = 88,15 m² = 2.203,75 kn (292,49 EUR)

USLUŽNA DJELATNOST:

Ured 1 ( 22,76 m²) = 569,00 kn (75,52 EUR)

Ured 2, prizemlje (19,16 m²) + galerija (18,32 m²) = 37,48 m² = 937,00 kn (124,36 EUR)

Ured 3 ( 22,53 m² ) = 563,25 kn (74,76 EUR)

Ured 4, prizemlje (20,30 m²) + galerija (19,01 m²) = 39,31 m² = 982,75 kn (130,43 EUR)

Zakupnina se plaća mjesečno, do 30.-tog u mjesecu za tekući mjesec.

1 EUR= 7,53450 kn

Članak 6.

Polet za sve stanare subvencionira u 100% iznosu troškove komunalnih usluga i toplinske energije.

Stanari za vrijeme zakupa poslovnog prostora Poleta plaćaju u cijelosti troškove električne energije.

Stanari poslovnog prostora mogu nesmetano koristiti opremu i zajedničke prostore Poleta.

Polet pruža svim stanarima za vrijeme zakupa poslovnog prostora savjetodavne usluge.

Članak 7.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju.

Članak 8.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

Članak 9.

Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o međusobnim odnosima. Ugovorom će se detaljno urediti prava i obveze zakupodavca i zakupnika. Zakup poslovnog prostora može se ostvariti na razdoblje do 3 godine.

Članak 10.

Ukoliko se za zakup pojedinog poslovnog prostora u Poletu putem Javnog natječaja prijavi više osoba, prioritet imaju poduzetnici prema sljedećim kriterijima:

 • koji će korištenjem prostora zaposliti veći broj radnika;

 • koji će obavljati djelatnost koja nije zastupljena u gradu Belišću;

 • koji će obavljati djelatnost izvoza.

Odluku o zakupu poslovnog prostora prema kriterijima iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava Poleta na prijedlog Povjerenstva.

Članak 11.

Ponuda za Javni natječaj mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati:

 • ispunjeni obrazac zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. Belišće

 • presliku obrtnice ako je ponuditelj obrtnik, presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe

 • skraćeni poslovni plan

Članak 12.

Neće se uzeti u razmatranje ponude:

 • koje ne sadržavaju obvezne dijelove, odnosno priloge navedene u članku 11. ovog Javnog natječaja

 • poduzetnika nad kojim je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

 • poduzetnika koji ima blokiran poslovni račun

 • ako je poduzetniku izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela

Članak 13.

Postupak Javnog natječaja provodi Povjerenstvo, a Odluku o zakupu prostora prema kriterijima iz Javnog natječaja donosi Uprava Poleta na prijedlog Povjerenstva, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva za zakup poslovnog prostora.

Članak 14.

Obrazac zahtjeva za zakup poslovnog prostora moguće je preuzeti u prostorijama Poleta svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, na adresi Željeznička 10/a u Belišću ili putem web stranice: http://www.polet.com.hr/.

Članak 15.

Pisani zahtjevi s pripadajućim prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

PODUZETNIČKI INKUBATOR Polet d.o.o.
Željeznička 10/a
31 551 Belišće

s naznakom ”Natječaj za zakup poslovnog prostora”

ili elektroničkim putem:

na e-mail adresu: polet.belisce@gmail.com.

Zahtjevi se primaju do popune prostora u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. Belišće.

Članak 16.

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. zadržava pravo odbiti svaku ponudu i poništiti Javni natječaj u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži svoju odluku.

Članak 17.

Ovaj Javni natječaj objaviti će se na web stranicama Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. (http://www.polet.com.hr/) i Grada Belišća (https://www.belisce.hr/).

Sve ostale informacije o provedbi Natječaja mogu se dobiti u Poduzetničkom inkubatoru Polet d.o.o. na adresi Željeznička 10/a u Belišću, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati ili na telefon 031/303 924.

Ur.broj: 253/22

Direktorica:

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Za pregledavanje sadržaja web stranice morate prihvatiti korištenje kolačića. više informacija

„Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.“ u obavljanju djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke, poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte RH i EU štiti vašu privatnost i prema vašim osobnim podacima odnosi se s posebnom pažnjom. Više

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva, koristimo kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda stranice ili klikom na gumb "Prihvati" pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više

Zatvori