U 2014. i 2015. godini nije bilo sponzorstva i donacija.

U 2016. godini Polet d.o.o. ukupno je sponzorirao i donirao 1.500,00 kuna.

U 2017. godini nije bilo sponzorstva i donacija.

U 2018. godini nije bilo sponzorstva i donacija.

U 2019. godini nije bilo sponzorstva i donacija.

U 2020. godini nije bilo sponzorstva i donacija.

U 2021. godini nije bilo sponzorstva i donacija.

U 2022. godini nije bilo sponzorstva i donacija.

U 2023. godini nije bilo sponzorstva i donacija.