PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA U PODUZETNIČKOM INKUBATORU POLET d.o.o. BELIŠĆE

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13., 85/15., 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i
javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa „Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13., 85/15., 69/22)“. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

2. Pravo na pristup informacijama uređeno je:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/1569/22)
 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16106/18121/1932/2042/20)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 111/21)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10143/12152/1494/1629/17110/21)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/1898/19)
 • Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 12/1882/94128/99110/0780/1378/1512/18118/18)
 • Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine”, br. 92/05140/05142/0677/07107/0727/0834/1149/11150/1134/1249/1237/1338/1301/15138/1561/1770/1998/19)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
 • Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)
 • Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)

Europska unija

Vijeće Europe


3. Službenik za informiranje

Poduzetnički inkubator Polet d.o.o. Belišće javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Poduzetničkog inkubatora Polet d.o.o. Belišće na sljedeće moguće načine:

• Putem telefona na broj: +385 (0)31 303 924;
• Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@polet.com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

• Poštom na adresu: Željeznička 10 A, 31551 Belišće, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• Osobno na adresu: Željeznička 10 A, 31551 Belišće, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:00 sati.

Službenik za informiranje:

Leon Bičak

Telefon: 031/303-924
Mobitel: 095/505-91-53
Email službenik za informiranje: info@polet.com.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:00 sati.

4. Naknada za pristup informacijama

Kriterijima koje propisuje Povjerenik propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna (0,03 €)
 •  preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna (0,07 €)
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna (0,13 €)
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna (0,21 €)
 • elektronički zapis na jednom CD­u – 4,00 kuna (0,53 €)
 • elektronički zapis na jednom DVD­u – 6,00 kuna (0,80 €)
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna (27,87 €) za 64 GB, 150 kuna (19,90 €) za 32 GB, 120 kuna (15,92€) za 16 GB, 50 kuna (6,64€) za 8 GB, 30 kuna (3,98€) za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna (0,11€)
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna (0,13€)
  *iznos naknade u EUR preračunat je korištenjem fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u stavku 3. točke 3. Poduzetnički inkubator Polet, odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima PI Polet te trošak poštanskih usluga. Vrijeme koje zaposlenik PI Poleta provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju
korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

PI Polet dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

PI Polet zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun PI Poleta očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, PI Polet može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna (6,64€).

5. Interni akti