ODLUKA – o određivanju službenika za informiranje PI Polet

ODLUKU – o zaprimanju pisanog prigovora potrošača

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OBJAVA u svezi članka 80. zakona o javnoj nabavi – zabrana sklapanja ugovora