OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OBJAVILA 5 JAVNIH POZIVA

Objavio: Lipanj 4, 2024 Vijesti
Zastava_Osjecko-baranjske_zupanije-600x377-1 (2)

1.Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

 • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa i
 • kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i imaju sjedište, a vlasnik obrta i prebivalište na području Županije.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 5.000,00 eura za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju prema NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007.

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

2.Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za promotivne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

 • na sajmovima i izložbama,
 • na znanstveno-stručnim skupovima,
 • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

 • najma i zakupa prostora,
 • kotizacije,
 • uvrštenja u sajamski katalog.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju subjekti malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Županije.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Poduzetničke potporne institucije, u smislu ovog Javnog poziva su lokalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori i akceleratori, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe koje pružaju podršku razvoju poduzetništva.

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

3.Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Potpora se dodjeljuje za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za:

 • pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
 • izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
 • organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije te subjekti malog gospodarstva koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Poduzetničke potporne institucije, u smislu ovog Javnog poziva su lokalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori i akceleratori, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe koje pružaju podršku razvoju poduzetništva.

Subjekti malog gospodarstva, u smislu ovog Javnog poziva, su trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

4.Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku  djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika, a osobito za:

 • stručne savjetodavne usluge poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora i
 • mentorske usluge poduzetnicima početnicima.

Poduzetnici početnici su subjekti malog gospodarstva koji u tijeku korištenja mentorskih usluga nisu registrirani duže od dvije godine.

Potpora za savjetodavne usluge iznosi do 50% opravdanih troškova, a potpore za mentorske usluge poduzetnicima početnicima iznose do 30,00 eura po satu mentoriranja, a najviše za mentoriranje pojedinog poduzetnika početnika do 150,00 eura.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije evidentirane u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih financijskih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 13. rujna 2024. godine.

 

5.Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpora za učeničko poduzetništvo na području Osječko-baranjske županije u 2024. godini

Potpora se dodjeljuje za organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente u cilju poticanja cjeloživotnog učenja učenika i studenata, razvoja poduzetničkih kompetencija i kulture poduzetništva, a osobito za:

 • organizaciju radionica i drugih oblika edukacije za učenike i studente,
 • tiskanje brošura, letaka i slično,
 • sudjelovanje na konferencijama, okruglim stolovima i slično,
 • druge oblike poticanja poduzetništva kod učenika i studenata.

Potpora iznosi do 100% opravdanih troškova.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva ne dodjeljuju za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i turizmu.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju subjekti malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Subjekti malog gospodarstva u smislu ovog Javnog poziva su trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Poduzetničke potporne institucije u smislu ovog Javnog poziva su lokalne razvojne agencije, poduzetnički centri, inkubatori i akceleratori, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe koje pružaju podršku razvoju poduzetništva.

Rok za dostavu prijava je od 3. lipnja 2024. godine do utroška planiranih sredstava za tu namjenu, a najkasnije do 3. srpnja 2024. godine.

 

 

Detaljnije o navedenim natječajima možete pogledati na: https://www.obz.hr/index.php/potpore/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

Za pregledavanje sadržaja web stranice morate prihvatiti korištenje kolačića. više informacija

„Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.“ u obavljanju djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke, poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte RH i EU štiti vašu privatnost i prema vašim osobnim podacima odnosi se s posebnom pažnjom. Više

U svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva, koristimo kolačiće (cookies). Nastavkom pregleda stranice ili klikom na gumb "Prihvati" pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više

Zatvori