Radionica broj 3.

Naziv: EDUKATIVNI CENTAR ZA PROIZVODNJU FINALNIH PROIZVODA OD TISSUE PAPIRA
Voditelj centra: Poduzetnički inkubator Polet d.o.o.

Adresa : Željeznička 10/a, Belišće
Telefon: 031/ 303-924
E-mail: polet.belisce@gmail.com

Web: polet.com.hr