Radionica 3

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : PHOENIX RESTORATION obrt za proizvodnju i popravak električnih aparata i ostale usluge

Vlasnik : Vedran Barišić
Pravni oblik : OBRT (za proizvodnju i popravak električnih aparata i ostale usluge)

Djelatnost : Pružanje usluga proizvodnje proizvoda, popravak i održavanje aparata za mjerenje
električnih veličina.

Adresa: Park A. Hofmanna 1 C, Belišće
Telefoni: 091/222-07-11

E-mail: phoenixrestorationbelisce@gmail.com