Hedge j.d.o.o.

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : Hedge j.d.o.o.
Vlasnik : Domagoj Ćutić
Pravni oblik : j.d.o.o.

Djelatnost :
– Pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga,savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanem,usluge informiranja poslovnih subjekata o trenutnim propisima, te mogućim projektima.
– Pružanje računovodstvene usluge i to u financijskom segmentu ( ishođenje kredita,pisanje projekata i sl. ), te u pravnom segmentu ( radno pravo,trgovačko pravo i sl. )

Adresa : Željeznička 10 A, Belišće
Telefoni : 091/605 27 89
E-mail : aleksandra.hedge@gmail.com