Radionica 1

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : TEPEŠ bravarski obrt
Vlasnik : Velimir Tepeš
Pravni oblik : OBRT ( bravarski obrt)

Djelatnost : Bravarski obrt TEPEŠ pruža usluge proizvodnje brava i okova, ostale uslužne djelatnosti,
održavanje i popravak rezervoara i sličnih posuda od metala.

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 36, Bistrinci
Telefoni: 098/523-594

E-mail: bravarskiobrttepes@gmail.com