Radionica broj 1.

Naziv poduzeća/obrt/zadruge :  TEPEŠ bravarski obrt
Vlasnik : Velimir Tepeš
Pravni oblik : obrt

Djelatnost : proizvodnja brava i okova, strojeva za opće namjene, parnih kotlova

Adresa : Ivana Gorana Kovačića 36, Bistrinci
Telefoni : 098/523-594
E-mail : bravarskiobrttepes@gmail.com