BONSAI SOLUTIONS d.o.o

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : BONSAI SOLUTIONS d.o.o.
Vlasnik : Bojan Stanković
Mario Milosavljević
Pravni oblik : d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću)

Djelatnost : Osnovna djelatnost tvrtke je pružanje kreativnih fotografskih usluga i izrade kreativnih, modernih video materijala. Uz izradu fotografija i videa klijentima se nudi i vođenje društvenih stranica kako bi što bolje iskoristili izrađeni materijal.

Adresa: Matije Gupca 34, Belišće
Telefoni: 091/721-65-27
E-mail: bstankovic91@gmail.com

www.bonsai-solutions.com