Radionica broj 5.

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : CENTURION d.o.o.
Vlasnik : Neven Svalina
Pravni oblik : d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću)

Djelatnost :  proizvodnja strojeva i pružanje inženjerskih usluga

Adresa : Matije Gupca 31, Bistrinci
Telefoni : 098/137-17-06
E-mail : info@cent.com.hr
Web: cent.com.hr