Ured broj 2.

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : BENALEX, obrt za knjigovodstvene usluge
Vlasnik : Aleksandra Kušić
Pravni oblik : obrt

Djelatnost : pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga

Adresa : Vijenac S.H. Gutmanna 14/a, Belišće
Telefoni : 091/605-27-89
E-mail : aleksandra.kusic@gmail.com