Ured broj 1.

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : BRAND-ING d.o.o.
Vlasnik : Denis Brandis
Pravni oblik : d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću)

Djelatnost : organizacija izvedbe projekata, projektiranje i nadzor u građevinarstvu

Adresa : Vijenac J.J. Strossmayera 62, Belišće
Telefoni : 099/208-44-01
E-mail : brandisdenis@hotmail.com

Web: brand-ing.hr