Ured 3

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : CUBE IT j.d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge
Vlasnik : Mario Novak
Pravni oblik : j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću)

Djelatnost : CUBE IT pruža usluge izrade internetskih stranica, aplikacija, računalno
programiranje i trgovina te markentiga.

Adresa: Vijenac S.H.Gutmanna 13/a, Belišće
Telefoni: 099/330-48-47
E-mail: prodaja@cubeit.hr

www.cubeit.hr