Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o.

Naziv poduzeća/obrt/zadruge : Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o.
Direktor : Mario Marolin
Pravni oblik : d.o.o.

Djelatnost : Za poticanje lokalnog razvoja, pisanje i provođenje projekata za Grad Belišće i ostale gradske ustanove i tvrtke koje su prihvatljive za prijavu projekata na raspisane natječaje.

Adresa : Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće
Telefoni : 031/400-628
E-mail : Mario Marolin, mag.iur i projekt manager : mario.marolin@lra-belisce.hr

Kseni Rudan,mag.oec : kseni.rudan@lra-belisce.hr
Nada Pušić,mag.iur : nada.pusic@lra-belisce.hr
Igor Paloh : igor.paloh@lra-belisce.hr
Vedrana Kopić, mag.pol.: vedrana.kopic@lra-belisce.hr
Ana Prološčić, mag.oec.: ana.proloscic@lra-belisce.hr
Stela Berečić Brezovec, dipl.iur.: stela.brezovec@lra-belisce.hr
Jelena Kozma, bacc.oec.: jelena.kozma@lra-belisce.hr

www.lra-belisce.hr